Η Εκπαιδευση στη εποχή των ΤΠΕ (2015)

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»

(Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας)

Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), 7 & 8 Νοεμβρίου 2015

H Οργανωτική & η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» (διεξαγωγή: Αθήνα, 7 & 8 Νοεμβρίου 2015, στο Ίδρυμα Ευγενίδου), ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο ότι - μετά από πληθώρα αιτημάτων - δίνεται παράταση στην υποβολή εργασιών, ως την 1η Ιουνίου 2015. Η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών που απαρτίζονται από επιστήμονες των χώρου των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και τα οριστικά αποτελέσματα της κρίσης θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς μέχρι τις 30 Ιουλίου 2015

Στόχοι του Συνεδρίου:

 • Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
 • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
 • Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

Το συνέδριο αφορά:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε.
 • Φοιτητές
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Υποψήφιους διδάκτορες και Διδάκτορες
 • Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
 • Φίλους της εκπαίδευσης

Θεματολογία Συνεδρίου:

Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 10 θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια.

 1. Εκπαιδευτικά σενάρια, ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία
 2. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
 3. Εκπαιδευτικό λογισμικό
 4. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους
 5. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ
 6. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
 7. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)
 8. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ: Προβλήματα, θετικές επιδράσεις και προοπτικές
 9. Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 10. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

 

Venue:
Athens, Greece
Speaker:
Kelepouri Th. Anna